Info & Downloads

Inhoudsopgave

Belastingrente (nieuw!)

Als u na 1 mei aangifte inkomstenbelasting doet, kan de Belastingdienst rente rekenen. Dit gebeurt ook als u uitstel heeft gekregen. Voor de inkomstenbelasting is dit percentage nu 7,5%.

U kunt de rente vermijden door uw aangifte op tijd te doen, dus vóór 1 mei. Als u verwacht geld terug te krijgen of te moeten betalen, kunt u dit regelen met een voorlopige aanslag.

Denk goed na of u uitstel wilt. Als u moet betalen, telt de rente vanaf 1 juli na het jaar van de aangifte.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de Belastingdienst of neem contact met ons op.

Milieu eisen (nieuw!)

In 2025 veranderen de regels voor dieselauto’s voor veel steden.
Hier is wat u moet weten:

Nu zijn er gele en groene zones in sommige steden. Dieselauto’s moeten schoon genoeg zijn om hier in te mogen. Vanaf 2025 mogen alleen dieselauto’s die minder vervuilen (emissieklasse 4 of beter) in deze zones.

Als u een dieselauto heeft of wilt kopen, let dan op deze nieuwe regels. Dieselauto’s die niet schoon genoeg zijn mogen sommige plekken niet meer in. Een voorbeeld hiervan is het centrum van Den Haag.

Kijk goed of uw auto de milieuzones nog in mag na 2025. Voor de laatste info over de regels, kijk op milieuzones.nl.

IB-Aangifte 2023

Vanaf 1 maart kan de aangifte worden gedaan. 
Lees hier wat u moet meenemen naar kantoor.

Wanneer krijg ik een brief als mijn aangifte is gedaan?
– Nederlands geregistreerden 2023: als de aangifte voor 1 mei is gedaan, probeert de Belastingdienst u binnen 3 maanden een brief te sturen.
– Buitenlands geregistreerden 2023: u moet een paar maanden langer wachten totdat de Belastingdienst u een brief stuurt.
– M-biljet (deels van het jaar in Nederland geregistreerd): u moet misschien wel langer dan een jaar wachten totdat de Belastingdienst u een brief stuurt.

Betalingsachterstand

Bij een betalingsachterstand zijn we genoodzaakt om onze dienstverlening aan u te staken. Zodra de betaling bij ons binnen is, zullen we onze dienstverlening hervatten. Let op: als uw boekhouding stopt, kunnen er boetes van de belastingdienst volgen.

Mocht u een achterstand hebben, maar het bedrag dan over naar:
Bankrekeningnummer: NL93 KNAB 0726 3990 27
Kenmerk: Uw bedrijfsnaam

Bankkoppeling

Als u op kantoor bent, kunnen we samen een bankkoppeling maken met ons boekhoudprogramma; MT940-bestanden versturen is dan niet meer nodig.

KM-vergoeding

Per 1 januari 2024 is het belastingvrije bedrag € 0,23 per gereden kilometer. Het voorgaande jaar (2023) was het belastingvrije bedrag € 0,21 per gereden kilometer.

Korting

Breng een klant en krijg een korting! Voor elke nieuwe klant die u verwijst, ontvangt u een speciale korting van 50 euro op uw boekhouding. Lees hier meer.

Maandelijkse aanlevering

Wij verzoeken u uw administratie niet meer na afloop van het kwartaal te sturen, maar maandelijks. Graag steeds na afloop van de maand de administratie van de vorige maand versturen.

Voordelen bij maandelijks aanleveren:

  • Zowel u als wij hoeven niet meer te haasten met het aanleveren en verwerken van de administratie.
  • U beschikt steeds over de meest actuele cijfers om te zien hoe u ervoor staat.

Wat we maandelijks nodig hebben:

  • Bankafschriften van de vorige maand zowel in PDF als in MT940-bestand. Als u op kantoor bent, kunnen we samen een bankkoppeling maken met ons boekhoudprogramma; MT940-bestanden versturen is dan niet meer nodig.
  • Omzet- en kostenfacturen
  • Kasboek, indien u kasinkomsten heeft.
  • Km-registratie: dit mag ook na afloop van het jaar.

Kasboek download 💾

Kasboek

Kilometerregistratie download 💾

Kilometerregistratie Nederlands & Pools (PDF, om te printen)
Kilometerregistratie Nederlands & Pools (Excel, voor op de computer)

Opgaaf loonheffingen download 💾

Opgaaf Loonheffingen

Aanmeldingsformulier werknemer download 💾

Aanmeldingsformulier nieuwe werknemer of stagiair(e)

Model contract

1. De VAR wordt vervangen door een contract waarin staat hoe de werkrelatie eruitziet. Op de site van de Belastingdienst staan goedgekeurde modelovereenkomsten die gebruikt kunnen worden.
2. In een modelcontract staat bijvoorbeeld:
– Dat de zzp’er zelf bepaalt onder welke omstandigheden een opdracht wordt uitgevoerd.
– Dat tijdens uitvoering van het werk herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt.
– Zo neemt hij bijvoorbeeld zijn eigen hamer mee. Maar ook rijdt hij in zijn eigen busje en kan hij als hij wil andere opdrachten accepteren.
3. De modelovereenkomsten van de Belastingdienst kunnen ook aangepast worden of zelf worden opgesteld.
4. Schriftelijke overeenkomsten zijn niet verplicht. Als er geen twijfels zijn over de werkrelatie tussen de opdrachtgever en zzp’er, is het niet nodig.
5. De modelovereenkomsten zijn voor de administratie en dienen ook bewaard te worden.
6. Het is ook voldoende om schriftelijk of per mail met je opdrachtgever af te spreken volgens welke modelovereenkomst je werkt.
7. Er geldt een overgangsregeling tot 1 mei 2017. Tot die tijd worden nog geen boetes opgelegd, behalve bij duidelijke gevallen van fraude.