Info & Downloads

Info: IB aangifte 2022
Vanaf 1 maart kan de aangifte worden gedaan. Lees hier wat u moet meenemen naar kantoor.

Wanneer krijg ik een brief als mijn aangifte is gedaan?
– Nederlands geregistreerden 2022: als de aangifte voor 1 mei is gedaan, probeert de Belastingdienst u binnen 3 maanden een brief te sturen.
– Buitenlands geregistreerden 2022: u moet een paar maanden langer wachten totdat de Belastingdienst u een brief stuurt.
– M-biljet (deels van het jaar in Nederland geregistreerd): u moet misschien wel langer dan een jaar wachten totdat de Belastingdienst u een brief stuurt.

Downloads Bedrijven (of ZZP)
Nieuw personeel (nieuwe werknemer):
Opgaaf Loonheffingen
Aanmeldingsformulier nieuwe werknemer of stagiair(e)

Kilometerregistratie:
Kilometerregistratie Nederlands & Pools (PDF, voor printen)
Kilomettergistratie Nederlands & Pools (Excel, voor op de computer)

Kasboek:
Kasboek

Info: Model Contract
1. De VAR wordt vervangen door een contract waarin staat hoe de werkrelatie eruitziet. Op de site van de Belastingdienst staan goedgekeurde modelovereenkomsten die gebruikt kunnen worden.
2. In een modelcontract staat bijvoorbeeld:
– Dat de zzp’r zelf bepaalt onder welke omstandigheden een opdracht wordt uitgevoerd.
– Dat tijdens uitvoering van het werk herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt.
– Zo neemt hij bijvoorbeeld zijn eigen hamer mee. Maar ook rijdt hij in zijn eigen busje en kan hij als hij wil andere opdrachten accepteren.
3. De modelovereenkomsten van de belastingdienst kunnen ook aangepast worden of zelf worden opgesteld.
4. Schriftelijke overeenkomsten zijn niet verplicht. Als er geen twijfels zijn over de werkrelatie tussen de opdrachtgever en zzp’er, is het niet nodig.
5. De modelovereenkomsten zijn voor de administratie en dienen ook bewaard te worden.
6. Het is ook voldoende om schriftelijk of per mail met je opdrachtgever af te spreken volgens welke modelovereenkomst je werkt.
7. Er geldt een overgangsregeling tot 1 mei 2017. Tot die tijd worden nog geen boetes opgelegd, behalve bij duidelijke gevallen van fraude.