Prijslijst voor Bedrijven

Als wij reeds met de werkzaamheden voor u zijn begonnen en u geeft aan dat wij het niet meer moeten afronden, bent u alsnog kosten verschuldigd. 

Alle prijzen zijn exclusief btw


Prijsopbouw voor klanten die later in het startjaar met een eenmanszaak zijn begonnen
De kosten zijn voor het kwartaal dat u begint en een bedrag van €200.
Bijvoorbeeld, als u op 10 augustus begint (in het derde kwartaal), worden de kosten berekend voor twee kwartalen, vermeerderd met €200, omdat we de jaarrekening en inkomstenbelastingaangifte sowieso moeten doen.

 

Uw administratie wordt alleen voortgezet als de betreffende facturen betaald zijn. Ook kunt u als gevolg boetes krijgen van de Belastingdienst.

Alle prijzen zijn exclusief btw

B1. In de prijs inbegrepen
1.  Opstellen jaarrekening
2.  Aangifte omzetbelasting
3.  Aangifte Inkomstenbelasting (IB) (digitaal) met betrekking tot de zaak
4. Uitstel Aangifte inkomstenbelasting (IB)

Overige:
4.  Begeleiding bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel
5.  Aanvragen van BTW nummer
6.  Aanvragen van loonbelastingnummer
7.  Aanvragen van DigiD code

Voor deze diensten worden er naast het basisbedrag voor de bedrijfsadministratie geen extra kosten in rekening gebracht. Als er veel extra werkzaamheden voor u gedaan moeten worden, zullen we toch een extra bedrag als meerprijs in rekening moeten brengen.

B2. Loon administratie
Loonstroken per maand: € 22,50 per werknemer, per maand
Loonstroken per 4 weken: €30,- per werknemer, per 4 weken  
Opstartkosten: € 75,00 eenmalig per bedrijf
Contracten opstellen: €25 tot 75 euro per contract

Als uw werknemer niet gewerkt heeft en er moet loonaangifte gedaan worden: € 12,50 per loonaangifte
In de bovenstaande prijzen zijn inbegrepen de loonstrook , loonheffing aangifte, jaaropgave, wijzigingen in door ons opgestelde arbeidscontracten.

B3. Extra diensten (optioneel)
1A. Verkoopfacturen (omzet): € 6 – € 15
1B. Offerte (verkoop): € 10 – € 25
2. Brieven (betalingsherinneringen e.d.) en instanties bellen: € 20 – € 40
3A. Tussentijdse financiële verslagen: € 125 per verslag
3B. Tussentijdse jaarrekening: € 225
4. Papieren versie van uw verwerkte administratie: € 0,20 per pagina
5A.. Telefonisch of digitale verzoek tot betalingsregeling: € 15                    
5B. Schriftelijk verzoek tot betalingsregeling € 25 – € 35
6. IB aangifte op papier (indien niet digitaal mogelijk): € 150 per ondernemer
7. Bemiddeling Aanvraag Hypotheek: € 125
8. Jaarrekening in Engels meerprijs: € 125
9. Formulier A1/(E)101 aanvragen: € 25
10. Bij opheffing van de Eenmanszaak/VOF/Stichting kunnen extra werkzaamheden nodig zijn waarvoor we extra kosten rekenen: Prijs op aanvraag.
11. Controle / boekenonderzoek / opvragen documenten en gegevens door Belastingdienst of andere organisatie: meerprijs afhankelijk van bestede tijd.
12. Handmatige inkomensverklaring: € 35 – €95
13. Doet uw bedrijf aan import en/of export aan een EU land dan is de meerprijs: € 200 / jaar
14. Doet uw bedrijf aan import en/of export aan een land buiten de EU dan is de meerprijs: € 500 / jaar
15. Contracten, e-mails en brieven gemaakt met behulp van AI (Artificiële Intelligentie): vanaf € 50 

B4. Organisatievormen
01 Eenmanszaak
Bovengenoemde prijzen gelden.

02 VOF
De VOF is een ondernemingsvorm waarvoor meer werk is vereist.
Prijzen voor B1 gelden, plus:
€ 150 extra voor elke vennoot na vennoot #1.
Voorbeeld: Bedrijf X is een VOF van 3 vennoten = € 300 extra

03 BV (enkelvoudige B.V. structuur)
Bij één aandeelhouder is de prijs € 2450
Bij enkelvoudige BV met meerdere aandeelhouders komt er € 500 extra voor elke aandeelhouder na aandeelhouder #1.
Bij een holding met 1 werkmaatschappij is de meerprijs € 500.
Meerprijs bij:
– personeel
– import – export

04 Stichting
De Stichting is een ondernemingsvorm waarvoor meer werk is vereist. Er wordt hiervoor € 750 extra in rekening gebracht. Dit is met name bedoeld voor de jaarrekening, de vennootschapsbelasting en de IB aangiften van de bestuursleden.

Voor stichtingen die geen aangifteplicht hebben voor btw en
vennootschapsbelasting (VPB) verzorgen wij de totale administratie
voor € 500 per jaar t/m 200 mutaties. (dan geldt bovenstaand schema niet)

B5. Afwijkende situaties en extra kosten
U betaalt onze factuur na herinnering nog steeds niet
U ontvangt een aanmaning waarin het factuurbedrag met € 20 excl. btw aan aanmaningskosten is verhoogd. Indien u dan nog steeds niet betaalt, stoppen we met uw werkzaamheden en krijgt u ook boetes van de Belastingdienst.

Uw onderneming biedt ook diensten/producten levert of werft aan/uit het buitenland
Er geldt een meerprijs van € 250.

De samenwerking wordt met ons vóór 31 december beëindigd
Wij facturen tot en met het lopende kwartaal van de opzegging + 100 euro.

Als uw administratiepapieren in de periode van de 15e van de maand t/m einde van de maand aan ons worden geleverd, is extra tijd en zijn extra kosten nodig om uw aangifte nog op tijd te doen. Hiervoor zullen we een bedrag van € 45 in rekening brengen als het ons lukt om uw aangifte alsnog op tijd te versturen.

Voor klanten voor wie wij de loonadministratie verzorgen geldt dezelfde regeling vanaf de 21e van de maand. Het bedrag voor het te laat doorgeven van de gewerkte uren bedraagt € 22,50.

Bedrijven die niet hun volledige boekhouding door Sairam laten verzorgen
Het kan voorkomen dat u niet de volledige boekhouding door ons laat
verzorgen. In dit geval bespreken we een individuele prijs met u,
afhankelijk van het hoeveelheid werk dat we aan u hebben. Vanwege
extra werk kan het achteraf blijken dat de prijs wat hoger ligt dan
aanvankelijk werd ingeschat. Voor printen en kopiëren brengen we
€ 0,20 per stuk in rekening.

Betaling Sairam Facturen
Bij Administratiekantoor Sairam geldt vooruitbetalen van de factuur voor de jaarlijkse bedrijfsadministratie. In ieder geval moet steeds een evenredig deel gedurende het jaar zijn betaald. Dus op 1 juli moet de 50% van de factuur voor het betreffende boekjaar zijn betaald, ondanks dat het boekjaar nog niet is afgesloten.

Overige werkzaamheden
Voor eventuele overige werkzaamheden zullen we een schappelijk bedrag in rekening brengen.

Prijslijst voor particulieren ->