Prijslijst voor Particulieren

Alle prijzen zijn inclusief BTW

P1. Prijzen Aangifte Inkomstenbelasting (IB)
1a. Digitale IB-aangifte binnenlands belastingplichtig: basisprijs € 55
1b. Digitale IB-aangifte buitenlands belastingplichtig: basisprijs € 80
1c. IB-aangifte M-biljet (deel van het jaar binnenlands/buitenlands): basisprijs € 100
1d. Digitale IB-aangifte Voorlopige Aanslag of wijziging: basisprijs € 55
Meerprijzen:
2a. Aanvraag DigiD code: € 10
2b. Aanvraag inlogcode buitenlands belastingplichtige: € 25
3. 30% Regeling: € 35
4. Indien Sairam gemachtigd moet worden: € 25
5. Indien gezamenlijke aangifte (met fiscale partner): € 20
6. Extra prijzen indien van toepassing:
— Bezittingen totaal meer dan € 25.000 / € 50.000 in 2017: € 15
— Bezittingen buitenland: € 25
— Ziektekosten: € 10
— Studiekosten: € 10
— Reiskosten: € 10
— Kinderen: € 10
— Donaties/giften: € 10
— Koopwoning: € 25
— Koopwoning gekocht/verkocht in aangifte-jaar: € 75

Wij kunnen helpen met de aangifte IB van de afgelopen 5 jaar!

P2. Prijzen Huurtoeslag
1. Aanvraag huurtoeslag: € 40
2. Aanvraag huurtoeslag met partner: € 50
3. Situatiewijziging(en): € 20

– Voor personen waar wij toeslagen voor aanvragen dient jaarlijks met ons kantoor gecommuniceerd te worden voor eventuele nieuwe aanvragen. Het is niet vanzelfsprekend dat wij dit jaarlijks automatisch voor u opnieuw doen.

P3. Prijzen Zorgtoeslag
1. Aanvraag zorgtoeslag: € 40
2. Aanvraag zorgtoeslag met partner: € 50
3. Situatiewijziging(en): € 20
Woonachtig in buitenland? Meerprijs: op aanvraag

– Voor personen waar wij toeslagen voor aanvragen dient jaarlijks met ons kantoor gecommuniceerd te worden voor eventuele nieuwe aanvragen. Het is niet vanzelfsprekend dat wij dit jaarlijks automatisch voor u opnieuw doen.

P4. Prijzen Kinderopvangtoeslag
1. Aanvraag kinderopvangtoeslag: € 70
2. Situatiewijziging(en): € 20

– Voor personen waar wij toeslagen voor aanvragen dient jaarlijks met ons kantoor gecommuniceerd te worden voor eventuele nieuwe aanvragen. Het is niet vanzelfsprekend dat wij dit jaarlijks automatisch voor u opnieuw doen.

P5. Prijzen Kindgebonden Budget
1. Aanvraag kindgebonden budget: € 40
2. Situatiewijziging(en): € 20

P6. Prijzen Kinderbijslag
1. Aanvraag kinderbijslag voor kind woonachtig in Nederland: € 70
2. Aanvraag kinderbijslag voor kind woonachtig in het buitenland: € 125
3. Situatiewijziging(en): € 20

– Voor personen waar wij kinderbijslag voor aanvragen dient jaarlijks met ons kantoor gecommuniceerd te worden voor eventuele nieuwe aanvragen. Het is niet vanzelfsprekend dat wij dit jaarlijks automatisch voor u opnieuw doen.

P7. Prijzen Zorgverzekering
1. Aanmelden bij verzekeraar: € 30
2. Aanmelden bij verzekeraar met partner: € 40
3. Situatiewijziging(en): € 20

P8. Prijzen Overige Zaken
1. Schrijven van brieven, bezwaarschriften, verklaringen e.d.: vanaf € 20
2. Aanvragen van PGB (Persoonsgebonden Budget): prijs op aanvraag
3. Bemiddeling Aanvraag Hypotheek: € 50
4. Verzoek tot betalingsregeling: € 25 – € 50
5. Middeling van het inkomen uit bepaalde aaneengesloten jaren om voordeel uit Inkomstenbelasting te krijgen: € 95
6. Aanvraag BSN: € 15
7. Aanvraag DigiD code: € 10

<- Prijslijst voor bedrijven